Thursday, Nov. 23, 2017

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

Türkiye’deki inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olan TC vatandaşlarının İnşaat Mühendisleri Odası’na üye olabilmesi için gerekli belgeler:

– Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Asli,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik no’lu olacak) ,
– 3 adet vesikalık fotoğraf (resmi kimlikler için gerekli koşulu sağlaması gerekmekte olup, fotokopi kabul edilmemektedir) ,

Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alacakları denklik belgesi ile başvuru yapabilmektedirler.

Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun Şubemize yapılması gerekmektedir.

Yabancı Üye İşlemleri:

Yabancı uyruklu inşaat mühendislerinin Odamıza üyelikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alacakları çalışma iznine bağlı ve çalışma izin süresi ile sinirlidir. Bu başvurular da Oda Başkanlığı’na yapılmaktadır.

NOT:  Üyelik Başvurusu sırasında üye aidatları Oda’ya başvuru tarihinden İtibaren tahakkuk ettirilir.