Thursday, Nov. 23, 2017

ÜYE AİDATLARI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2016 Yılında Tahsil Edilecek Üyelik Ödentilerinin Yıllara Göre Dökümü ;

YIL/YILLAR TAHSİL          EDİLECEK TUTAR
2011-2016 1.224TL
2012-2016 1.020 TL
2013-2016 816 TL
2014-2016 612 TL
2015-2016 408 TL
2016 204 TL

Üye ve Üye Kayıt Ödentileri:

– Üye kayıt ve kimlik yenileme ücreti 2016 yılı için 40 TL- Öğrenci üye kayıt ücreti 5 TL- Üye ödentileri 2016 yılı için aylık 17 TL , yıllık 204 TL- Kayıtlarda; eski mezunlar için üyelik ödentisinin başlangıcı, üyelik başvuru tarihidir. Üyelik ödentisi, başvuru tarihini takip eden ay itibariyle tahakkuk ettirilir.- İnşaat Mühendisliği alanında lisansüstü öğrenim yapan üyelerimiz, durumlarını belgelemek koşuluyla 2(iki) yıllık süre için üyelik ödentisinin % 50 sinden muaftır. Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra uygulamadan yararlanmak isteyen üyeler lisans üstü mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. İbraz süresi geriye dönük en fazla 5 yıldır.- Üyeliğin kapatılması için başvuruda bulunan üyelerin ödentileri, başvuru tarihine göre hesaplanarak tahsil edilir. Ayrıca kayıt kapama ücreti alınmaz. Yeniden kayıt açma durumunda İMO Ana Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan meslek mensuplarının kayıt kapama ve açmaları durumlarında yasal hakları saklıdır.- Üyelik ödentilerinin yıl içinde ödenmesi zorunludur. Yıl içinde ödenmeyen üyelik ödentileri (Ek-1) çizelgeye göre tahsil edilir. Ödenmeyen üye ödentileri hakkında ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.- Belgelendirilmesi koşuluyla, (TMMOB Ana Yönetmeliği madde 109/d) askere alınan üyeler, askerlik görev süreleri içinde üyelik ödentisinden muaftır.- Hastalık, çalışmazlık v.b. nedenlerle birikmiş ödenti borçlarının tahsili Oda Yönetim Kurulu’nun kararı ile düzenlenir. %30 ve üzeri engelli olduğunu sağlık kurulu kararıyla belgeleyen üyelerimizden, tespit edilmiş maktu belge ücretleri ile üyelik ödentileri %50 oranında indirimli tahsil edilir.

– Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizden üyelik ödentisi alınmaz.

– Eğitim ya da akademik çalışmalarda bulunmak amacıyla yurtdışına çıkacağını bildiren üyenin kaydı kapatılır ve Oda kimlik kartı alınır. Yurda dönüşünde kaydını açtırması halinde kaydı ilk sicil numarasına göre açılır.

Aidat Ödeme Seçenekleri:

– Ödemeler Şube ve Temsilciliklere yapılacağı gibi Yapı Kredi Bankası Nilüfer Şubesi IBAN : TR92 0006 7010 0000 0084 1497 25 nolu banka hesabına yatırılabilir.- Banka kanalı ile yapılan ödemelerde üye Ad-Soyad, Sicil No, Açıklama kısmına Aidat ödemesi olduğu belirtilmeli ve dekontun İMO Bursa Şubesi 0224 452 95 00 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.- Şubemizde üyelik ödentileri  Garanti ve World  kredi kartlarına taksitlendirme yapılarak ödenebilmektedir.