Sunday, Oct. 22, 2017

ULAŞIMDA BÜTÜNCÜL PLANLAMA ŞART

18 Kasım 2013

|

Yer:

ULAŞIMDA BÜTÜNCÜL PLANLAMA ŞART
  • Bursa’nın ulaşımda (karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu açısından) mevcut durumunu değerlendirir misiniz? Eksiklikleri ya da artıları nelerdir?

Öncelikli olarak tüm yapılan yada yapılmayanlara rağmen ulaşım sorununun Bursa halkı için ilk sıralarda yer aldığını belirtmek gerekir. Bahsettiğiniz ulaşım aktörlerinin planlamasını yapılırken birbirleri ile entegrasyonun sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ne yazık ki Bursa için bu özenin gösterildiğini söylemek mümkün değildir. Kent için ulaşımda ana aktör bir nevi kent içi ulaşımın omurgası da diyebileceğimiz Hafif Raylı Sistem (BHRS) ile yolcuları hattın uzağına taşıyacak olan otobüs/minibüs ağı halen BHRS ile paralel yönde çalışmaktadır, buda hepimizin bildiği üzere trafik yoğunluğun artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte özel aracıyla gelen yolcunun aracını rahatlıkla bırakabileceği otoparkların olduğu aktarma istasyonlarının olmaması BHRS nin tercih edilebilirliğini azaltmaktadır.

Diğer ulaşım aktörlerine baktığımızda sorun farklı değildir. Nispeten Deniz ulaşımı ile kent içi ulaşım ağının bağlantısı sağlanmış olsa da; İstanbul’dan Mudanya’ya 1saat 45 dakikada gelen yolcu Mudanya’dan Yıldırımdaki evine 2 saatte 3 aktarma yaparak zor gidebilmektedir!

Aynı şeyleri Hava ulaşımı ve Ulusal demiryolu ağı içinde söylemek mümkündür. Hızlı tren inşaatı hızla devam etmekte iken ve istasyon noktaları belirli iken yerel yönetimlerimizin bu istasyonlardan halkı hangi ulaşım araçlarıyla ne şekilde taşıyacaklarının belirli olmaması, bu doğrultuda herhangi bir girişimin yapılmıyor olması çok manidardır.

Konun geneline bakılarak Bursa için ulaşım planlamasının bir bütün olarak ele alınması ve ulaşım aktörlerinin tam entegrasyonlu olarak çalışmasının sağlanması gerektiği söylenebilir.

 

  • Bursa’da ulaşım, planlama olarak dünya uygulamalarının neresinde?

 

Planlama olarak bakıldığında Bursa dünya uygulamalarının çokta gerisinde değildir ve bugüne kadar 13 adet Ulaşım Etüdü çalışması yapılmıştır;

 

ü 1986 yılında                       : Toronto Transit – Hızlı ulaşım fizibilitesi

ü 1987 yılında                                   : O.D.T.Ü – Merkez dokusundaki özel araç ve

toplu taşım Fizibilitesi

ü 1990 – 1991 yılında         : Obermayer – Kent İçi Yakın Çevreye Ulaşım                                               Fizibilitesi

ü 1995 yılında                                   : Metroplan – Bursaray

ü 1996 yılında                                   : Metroplan – Buski ve Civarı Kavşak, Yakın

Çevre Yolu, Mudanya Çıkışı Bağlantı Fizibilitesi

ü 1996 – 1997 yılında         : Dar Mühendislik – BHRS

ü 1997 yılında                                   : Obermayer – Bursaray I. Aşama

ü 1999 yılında                                   : Yapı ICF Kaiser – Bursaray Sistem Planı ve

Modeli

ü 2000 – 2001 yılında         : Yapı ICF Kaiser – Kent Merkezi Kavşak Sayımı

(Geo Düzenleme ve Sinyal Programları)

ü 2005   yılında                     : Polye İnşaat – Kameralı Sistem Sayımı

ü 2006 yılında                                   : Lineal Danışmanlık – Ana Ulaşım Sistemi

Planlaması

ü 2007 yılında                                   : Gazi Üniversitesi – Kent İçi Trafik Etüdü ve

Alternatif Projeler

ü 2010 yılında                                   : Dr. Brenner – Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP)

 

Ancak yapılan ulaşım planlamalarının hayata geçirilmesi noktasında sıkıntılar oluşmaktadır. Yerel yönetimler ulaşım yatırımlarını yaparken bu ulaşım etütlerini görmezden gelmekte, plansız olarak hareket etmektedirler. Nitekim nostaljik tramvay ve T1 tramvay hattı bunun en canlı örneğidir. Kent İçi Ulaşım Etüdünün bir sonucu olmamasına rağmen bu iki ulaşım aktörünün kent için ulaşım ağına sokulması ileride yaşanacak karmaşanın birer örneğidir.

 

  • Gelinen noktada daha neler yapılmalı? Ya da neler revize edilmeli?

 

Ulusal çapta bakıldığında Bursa-İstanbul, Bursa-Ankara, Bursa-İzmir hızlı tren bağlantılarının biran önce bitirilmesi gerekmektedir. Bursa-İstanbul hızlı tren güzergâhının İzmit Körfez köprüsü üzerinde sağlanabilmesi yönünde planlama ve yatırım çalışmaları için gereken yapılmalı bu hattın verimli olması sağlanmalıdır.

Hızlı tren ile hava yolu ulaşımının birlikte kullanıla bilmesi için Yenişehir havaalanına işlevlik kazandırılmalıdır.

Deniz ulaşımı ile kent içi ulaşım ağının ve hızlı tren hattının entegrasyonu sağlanmalı, bu doğrultuda gerekli planlama ve yatırım çalışmaları yapılmalıdır.

Kent içi ulaşım sistemindeki aksaklıklar biran önce tespit edilmeli, bu aksaklıkların çözümü yönünde ve Kent için Ulaşım Etüdüne paralel doğrultuda gerekli tedbirler alınmalı. Ana arterlere alternatif olabilecek yeni bağlantı yollarının oluşturulması, mevcutların kullanılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse; Komisyonlarda bekletilen Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP)             revize edilerek yürürlüğe konmalı ve plana aykırı uygulamalar durdurulmalıdır.

İlgili Haberler

DURDURMA, KAPATMA VE PARA CEZASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ SEMİNERİ
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ VE TEKNİK BİLGİ

About Author

@imobursa