Saturday, Jul. 29, 2017

TEKNİK GEZİLER

Üyelerimizin yeni teknoloji ve yapım tekniklerinden haberdar olabilmeleri için özellikli yapı ve inşaat sahalarına çeşitli teknik geziler düzenlenmektedir.