Thursday, Nov. 23, 2017

SİM İŞLEMLERİ

Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) Başvuru Koşulları

Başvuru Evrakları :

  • Sim Başvuru Formu,
  • Noter Onaylı İmza Beyanı,
  • İki Adet Fotoğraf,
  • Özgeçmiş,
  • Başvuru Makbuz Fotokopisi.

Başvuru formu doldurularak, Şubemiz veya temsilciliklerimize başvuru yapılması gerekmektedir.

SİM Belgesi Başvuru  ücreti 350 TL’dir

                                                                                                                                                           

Serbest İnşaat Mühendisliği Belgesini (SİM) Yenileme Koşulları:

  • Sim Yenileme Başvuru Formu,
  • Bir Adet Fotoğraf,
  • Sim belgesi.

SİM Belgeleri, 2 yılda bir verildiği tarihe göre yenilenir. SİM Belgelerinin yenilenmesi için;  “SİM YENİLEME BAŞVURU FORM”larının doldurulup, ekleri ile birlikte Şubemiz veya temsilciliklerimize başvuru yapılması gerekmektedir.

Sim Yenileme Ücreti  350 TL’dir.

                                                                                                                                                      

Serbest İnşaat Mühendisliği Belgesini (SİM) İptal veya Dondurma Koşulları:


26/4/2008 Tarih ve OB.02925 Sayılı Oda Kararı;

SİM belgesini iptal ettirecek veya donduracak üyelerimizden tekrar başvurmaları halinde aranacak koşullar;

– SİM belgesini iptal ettirdiği veya dondurduğu tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde tekrar müracaat etmesi halinde, önceki SİM belgesinden kalan süre kadar belge kullanma hakkı verilmesine, bu ek sürenin sona ermesini takiben, o günkü geçerli olan belge yenileme koşullarının yerine getirmesinin istenmesine,

– Belge iptalinden veya dondurulmasından itibaren 2 (iki) seneyi aşan süre sonrasındaki müracaatlarda ise, yeni başvurularda aranan SİM Yönetmeliği koşullarının geçerli olduğuna,

– Bu şartlara uymayan SİM belgesi sahiplerinin belgelerinin yenilenmemesine,

SİM belgeleri yenilenmesi sürecinde (süresi dolup zamanında başvuran üyelerin başvurularının incelenme aşamasında geçecek süre boyunca) mesleki faaliyetlerinin kısıtlanmamasına karar verilmiştir.

Sim belgesi dondurmak isteyenlerin başvurusunda dilekçe ve ekinde Sim belgesi istenmektedir.

                                                                                                                                                       

SİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız

SİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI için tıklayınız


Mesleki Puan Çizelgesi
Mesleki Puan Çizelgesi
ek-5-puancizelge.doc
84.0 KiB
1250 Downloads
Ayrıntılar...
SİM Başvuru Formları
SİM Başvuru Formları
simbasvuruform(4).rar
4.4 MiB
583 Downloads
Ayrıntılar...
SİM Yenileme Formları
SİM Yenileme Formları
sim yenileme-formu.rar
4.4 MiB
444 Downloads
Ayrıntılar...