Tuesday, Sep. 26, 2017

SAMANLI BAĞLANTI YOLU 3. İDARE MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL OLDU

28 Haziran 2012

|

Yer:

SAMANLI BAĞLANTI YOLU 3. İDARE MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL OLDU

SAMANLI BAĞLANTI YOLU 3. İDARE MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL OLDU…

NECATİ ŞAHİN; BURSA’YA RAĞMEN ALINAN KARARLAR GERİ DÖNMEYE MAHKUMDUR.

FÜSUN UYANIK;  BURSA OVASI’NIN GÖZ GÖRE GÖRE TALAN EDİLMESİNİN KANUNEN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR.

BURSA – İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası bir süre önce Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından esastan bozulan Samanlı Yolu ile Çevre Otoyolu’nu birbirine bağlayan Samanlı Bağlantı Yolu’nu değerlendirdi.

Yaklaşık 100 milyon dolar maliyeti olduğu tahmin edilen 6,5 km’lik proje yargı engeline takıldı.  İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Necati Şahin, mahkemenin verdiği iptal kararının, hem İMO ve ŞPO’nun hem de Bursa halkının kanuni zaferi olduğunu söyledi.

Samanlı bağlantı yolunun yanlış bir karar olduğunu ifade eden İMO Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, “Kazıklı’dan tarım alanı diye vazgeçildiyse Samanlı da 1. Derece tarım alanı değil midir?” diye sordu.

Bağlantı yolunun mutlaka yapılması gerekiyorsa verimli tarım arazilerine daha az zarar verecek ve en optimum noktada yapılması gerektiğini hatırlatan Şahin, Bursa Ulaşım Ana Planı’nın yapılmadan söz konusu yatırımlara girilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

SAMANLI BAĞLANTI YOLU DAHA MALİYETLİ

Daha önce Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün 9 tane fizibilite çalışması yaptığını ve iptal edilen Samanlı Bağlantı Yolu’nun çalışmalar arasında yer almadığını belirten Necati Şahin, “ Karayolları Bölge Müdürlüğü daha önce yaptığı fizibilite çalışmaları sonrasında Kazıklı ve Otosansit arasında bağlantı yolu yapılabileceği kararına varmıştır. Çevre Otoyolu’nun kazıklı kesiminde de gerekli kavşakları yapmıştır. Çevresel etkiler ve tarım arazileri nedenleriyle bu karar iptal edilmiş ya da ötelenmişti. Kazıklı güzergahında belirlenen bölgede arazi metrekare fiyatları yaklaşık 30 Tl/m² iken, Samanlı Bağlantı yolu güzergahında arazi metrekare fiyatları ise 80 lira ile 117 TL arasında istimlak edilmiş ve kamu 40 milyon TL zarara uğratılmıştır.

Bir başka gerekçe ise Samanlı bölgesine düşünülen sağlık kompleksine yakın olması idi. Ancak söz konusu kompleks de mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup bu gerekçe de ortadan kalkmıştır. Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından esastan bozulan Samanlı Bağlantı Yolu’nda çalışmalar devam etmektedir. Mahkeme kararı göz ardı edilmektedir, suç işlenmektedir.” şeklinde konuştu.

FİZİBİLİTE VE BİLİMSEL ETÜT ÇALIŞMASI YAPILMADI

Şehir Plancıları Odası Başkanı Füsun Uyanık ise TCK 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılında Samanlı bağlantı yoluna ait imar planı değişikliklerine İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi olarak itiraz ettiklerini ve itirazlar reddedilince konuyu mahkemeye taşıdıklarını vurguladı. Samanlı Bağlantı Yolu’na ilişkin 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli plan değişikliklerinin usul yönünden hatalı olduğunu, imar planı değişikliklerinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğunu ifade eden Uyanık, planın Bursa ovasını yapılaşmaya açacağını söyledi. Uyanık, üst ölçekli planların ulaşım kararlarına aykırı olduğunu ve öngörülen bağlantı yolunun teknik olarak mahzurlar içerdiğini dile getirdi. Uyanık, “Proje bütünlüğü içerisinde olmayan, proje alternatifleri içinde önerilmeyen bu yol, hiçbir fizibilite ve bilimsel etüt çalışması yapılmadan imar planı değişikliğiyle hayata geçirilmeye çalışıldı. Yapılan idari işlemin hiçbir ilmi ve teknik gerekçesi bulunmamaktadır. Yapılan idari işlem tamamıyla tarım alanlarının yok olmasına sebep olacak. Hiçbir kamu yararı bulunmuyor” dedi.

BURSA’NIN KANUNİ ZAFERİ

Füsun Uyanık, “Tamamen dayatma bir proje olan Samanlı Bağlantı Yolu Projesi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle, Bursa Ovası’nın göz göre göre talan edilmesinin de önüne kanunen geçilmiştir. Mahkemenin verdiği bu iptal kararı, hem İMO ve ŞPO’nun hem de Bursa halkının kanuni zaferidir. Kenti ve o kentte yaşayanları ilgilendirecek böylesine önemli kararları alırken mutlaka ilgili meslek odalarının ve Bursa halkının görüşlerine başvurulması, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

     

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa