Thursday, Nov. 23, 2017

PROJE KAYIT EVRAKLARI

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne denetlenmek üzere getirilen projelerin kayda alınabilmesi için aşağıdaki kriterler geçerlidir;

Yeni Projeler

• Statik proje ve hesapları (Parsele inşa edilecek tüm yapıların, varsa zemin iyileştirme ve istinat yapılarının statik proje ve hesapları)
• Mimari Proje (Parsele inşa edilecek tüm yapıların Mimarlar Odası onaylı mimari projesi)*
• Zemin Araştırma Raporu (Blok ve kat şayisi, zemin bilgileri, zemin sınıfı ve grubunun da görülebildiği, varsa mevcut blok ve/veya katların belirtildiği IMO Bursa Şubesi onaylı Geoteknik Rapor)*
• Yapı Denetim kapsamında olmayan projelerde Fenni Mesuliyet Hizmet Sözleşmesi (3 Adet)**
• Mimarlar Odası onaylı “Yapı Tanıtım Belgesi” (fotokopi olabilir)

Tadilat Projeleri

• Statik proje ve hesapları (Parsele inşa edilecek tüm yapıların, varsa zemin iyileştirme ve istinat yapılarının statik proje ve hesapları)
• Mimari Proje (Parsele inşa edilecek tüm yapıların Mimarlar Odası onaylı mimari projesi)*
• Zemin Araştırma Raporu (Blok ve kat şayisi, zemin bilgileri, zemin sınıfı ve grubunun da görülebildiği, varsa mevcut blok ve/veya katların belirtildiği IMO Bursa Şubesi onaylı Geoteknik Rapor.)*
• Yapı Denetim kapsamında olmayan projelerde Fenni Mesuliyet Hizmet Sözleşmesi (3 Adet)**
• Ruhsat fotokopisi
• Ruhsattaki proje müellifi farklı ise muvafakat
• Mimarlar Odası onaylı “Yapı Tanıtım Belgesi” (fotokopi olabilir)
• IMO ve Belediye onaylı eski statik proje
• Yapılan tadilatı belirten not.

Numara Tekrarı

• Statik proje ve hesapları (Parsele inşa edilecek tüm yapıların, varsa zemin iyileştirme ve istinat yapılarının statik proje ve hesapları)
• Mimari Proje (Parsele inşa edilecek tüm yapıların Mimarlar Odası onaylı mimari projesi)*
• Zemin Araştırma Raporu (Blok ve kat şayisi, zemin bilgileri, zemin sınıfı ve grubunun da görülebildiği, varsa mevcut blok ve/veya katların belirtildiği IMO Bursa Şubesi onaylı Geoteknik Rapor)*
• Yapı Denetim kapsamında olmayan projelerde Fenni Mesuliyet Hizmet Sözleşmesi (3 Adet)**
• Mimarlar Odası onaylı “Yapı Tanıtım Belgesi” (fotokopi olabilir)
• IMO onaylı eski statik proje
• Numara tekrarı sebebini belirten not.

Ruhsat Yenileme

• Ruhsat fotokopisi
• Fenni Mesuliyet Hizmet Sözleşmesi (3 adet)**
• Ruhsattaki proje müellifi farklı ise muvafakat

Not: Yapı denetimli olan projeler için ruhsat yenilemelerde oda onayı gerekmemektedir.

* Nilüfer Belediyesi ile imzalanan protokol sebebiyle tüm kayıtlar için

• Mimari Proje Nilüfer Belediyesi onaylı olmalıdır
• Zemin Araştırma Raporunun Büyükşehir Belediyesi onaylı asli getirilmelidir.

** Fenni Mesuliyet Hizmet Sözleşmesi, sitemizden temin edilebilir, tüm alanlar doldurulmalı ve 3 nüsha da ıslak imzalı olmalıdır.