Thursday, Nov. 23, 2017

PROJE DENETİM HİZMETLERİ

Belediyelerimiz ile yapılan protokoller gereğince üyelerimizin yapmış olduğu statik projelerin mimari, teknik şartnameler, mevcut yönetmelikler ve standartlara uygunluk denetimleri şubemiz tarafından yapılmaktadır.