Thursday, Nov. 23, 2017

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ

Sayın Üyemiz;

5307 Sayılı Kanun’un 26119 Sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” ve Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yayımlanan “2013 Yılı LPG Yetkili İşletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Eğitim ve Belgelendirme Uygulama Esasları” kapsamında, Odamızca LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir.

Bu çerçevede, LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi almak isteyen üyelerimizin;

A)    LPG Otogaz firmasında ücretli (SGK kaydı sözleşme imzalanan firma  üzerinden yapılan) çalışanlar,

. LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,

. Noter onaylı veya vergi dairesinden  “Damga Vergisi Makbuzlu”  İşverenle Yapılan Sözleşmelerini belgelemeleri,

. SGK İşe Giriş Bildirgesi’ ni (Geçmişe dönük SGK kaydı mevcut ise SGK Hizmet Dökümü’ nü) belgelemeleri,

gerekmektedir.

B)    LPG Otogaz firmasına dışarıdan hizmet (SGK kaydı sözleşme imzalanan firma üzerinden yapılmayan)  verenler,

1)İşyeri Tescil Belgesi (İTB)’ si olanlar,

. LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,

. Noter onaylı veya vergi dairesinden “Damga Vergisi Makbuzlu” İşverenle Yapılan Sözleşmelerini belgelemeleri,

. Kendi adına veya ortak olarak İşyeri Tescil Belgesi (İTB) olan ve serbest inşaat mühendisi olarak çalışan üyelerimizin içinde bulunulan yıla ait aktif İTB sahibi olduklarını belgelemeleri,

2)  Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanlar,

. LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasını belgelemeleri,

. Noter onaylı veya vergi dairesinden “Damga Vergisi Makbuzlu” İşverenle Yapılan Sözleşmelerini belgelemeleri,

. Tam gün esaslı çalıştıkları kurum ve kuruluşa ait SGK Hizmet Dökümünü

belgelemeleri,

. Anında müdahale ya da zorunlu hallerde çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın istasyonda bulunma durumları için, tam gün esaslı çalışılan kurum ve kuruluşla üye arasında yapılmış izin Taahhütname Örneği’ ni belgelemeleri,

gerekmektedir.

LPG Sorumlu Müdür Başvuru Formu ile birlikte Şube ve Temsilciliklerimize başvuru yapan üyelerimizin başvuru dosyaları,  Oda Başkanlığınca değerlendirilip gerekli koşulları sağlamaları halinde adlarına LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

LPG BELGESİ İLK BAŞVURU EVRAK KONTROL FÖYÜ

LPG SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU

LPG SORUMLU MÜDÜR İZİN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 Tip Sözleşmesi