Thursday, Nov. 23, 2017

KANUN VE YÖN. TAKİP KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

1 – Doğan TUĞCU

Komisyon Üyeleri

Doğan TUĞCU

Mehmet ALBAYRAK

Fatih SOLAKOĞULLARI

Abdullah YUCA