Thursday, Nov. 23, 2017

İTB İŞLEMLERİ

(İTB) İşyeri Tescil Belgesi Başvuru Koşulları

İTB Başvurusu için İstenilen Belgeler:

– Vergi Levhası,
– İlgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış firmanın faal olduğunu gösterir belge,
– Kira kontratı,
– Şirket yetkilisi imza sirküsü,
– Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
– Ticaret Odası’ndan son bir ay içinde alınmış son sermaye ve hisse dağılımını gösterir belge.

(Yukarıdaki Formları Download ettikten sonra doldurup İMO Bursa Şubesi ve Temsilciliklerimize başvurulması gerekmektedir).

İşyeri Tescil Belgesi (İTB) ücreti 2016 yılı için 750 TL olarak belirlenmiştir.

(İTB) İşyeri Tescil Belgesi İçin Başvuru Koşullarına İlişkin Önemli Notlar:

Firma “Ltd” veya “Aş.” (Tüzel Kişi) ise;

 

 • %51 teknik eleman (TMMOB odalarına üye teknik eleman) olmak koşuluyla, başvuru formları, vergi levhası (son takvim yılı onaylı), firmaya ait kira kontratı (kendi mülküyse tapunun fotokopisi), imza sirküleri, kuruluş ticaret gazetesi, lisanslı programları var ise lisans ya da lisans fatura fotokopisi, son bir ay içinde alınmış Ticaret Odası son sermaye ve hisse dağılımını gösterir yetki belgesi, ortaklara ait İMO dışındaki ortaklardan odalarından varsa tescil fotokopisi ya da oda kayıt belgesi alınmalıdır. (SİM firma ortağı ise firmanın %51 ortaklığı içinde en az %20 hisseye sahip olması zorunludur.
 • Çalışan SİM’ler son 1 yıllık SSK’sını getirmelidir. 1 yıldan az olan çalışanlarda ise işe giriş bildirgesi ve 3 nüsha sözleşme düzenlenmelidir.
 • Ayrıca 1 yıllık SSK’sını getiren ancak oda asgari ücreti altında ödenen SSK’lar için 3 adet sözleşme yapılması gerekir.
 • 5 ve üzeri SİM çalıştıran İTB’de SİM sayısının %20’ si kadar, SİM olmayan İnşaat Mühendisinin çalıştırıldığına dair “SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin İstenilmesi gerekmektedir.
 • %51 ortaklığı sağlayamayan firmalar en az %10 SİM göstermek zorundadır. SİM’lere ait 1 yıllık SSK ya da işe giriş bildirgesi 3 nüsha sözleşme düzenlenmelidir.

Gerçek Kişi (Büro) ise;

 • Vergi levhası, kira kontratı veya tapu, şahsi imza beyanı, (bürolarda çalışan SİM olabilmek için, büronun sadece 1 inşaat mühendisine ait olması gerekmektedir. TMMOB ‘a bağlı meslek odaları bağlamındaki teknik elemanlar yanında çalışanlar  SİM olamazlar.

Firma Adi Ortaklık ise;

 • Vergi levhası, kira kontratı veya tapu, şahsi imza beyanı, Noterden yapılan adi ortaklık sözleşmesi, ortaklara ait vergi levhaları ve ortak kullanacakları vergi numarasını gösterir vergi dairesinden belge getirmelidirler.

 

(İTB) İşyeri Tescil Belgesi Yenileme Koşulları

2015 yılında aktif çalışan İşyeri Tescil Belgesi  (İTB) sahibi iş yerlerinin 2016 yılı İTB başvurularını 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren yaptırabileceklerdir. Yenileme için; aşağıda belirtilen  “İTB YILLIK YENİLEME BAŞVURU FORM”larının doldurulup, ekleri ile birlikte şubemize veya temsilciliklerimize başvuru yapılması gerekmektedir.

İTB yıllık yenilemede istenecek belgeler;

 • İTB Aslı,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • İlgili Vergi Dairesinden Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Firmanın Faal Olduğunu Gösterir Belge,
 • Son Bir Ay İçerisinde Ticaret Odasından Alınmış, Sermaye ve Hisse Dağılımını Gösterir Belge,
 • Varsa İTB’nin Tescile Esas Bilgilerindeki Değişiklikler,
 • İTB’de Kayıtlı SİM, SGK’ya Bağlı Olarak Çalışıyorsa Son 12 Aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi,
 • İTB Yıllık Onay Başvuru Makbuzu.

İMO Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 10. ve 15. maddeleri ile Bütçe Uygulama Esasları kapsamında,

İşyeri Tescil Belgesi (İTB) 2016 yılı yenileme ücretinin 750,- TL olarak tespit edilmiştir.

 

(İTB) İşyeri Tescil Belgesi Kapatılması

İstenen evraklar;

– İTB sahibinin dilekçesi, eğer firma kapandı ise kapanış evrakları, İTB aslını vermeleri

– Çalışan SİM(lerin) İTB’den ayrılması durumunda

– SİM’lerin istifa dilekçesi

– İTB sahibinin dilekçesi

– İTB aslı

Not:

– İTB lerde her türlü bilgi değişimi (adres, unvan vs) belgeye dayalı olmalıdır. İTB sahibinin ilgili değişikliği belirten dilekçe

– SİM ya da İTB belgesini kaybeden üyelerin herhangi bir gazeteye kayıp ilanı vermeleri, dilekçe ile yeniden düzenlenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

– SİM belgesi için ilave olarak 1 adet fotoğraf alınması zorunludur.

İTB Başvuru Formları
İTB Başvuru Formları
itb-basvuru-formlar.rar
3.5 MiB
685 Downloads
Ayrıntılar...
İTB Yenileme Formları
İTB Yenileme Formları
itb-yenilemeformlari.rar
3.5 MiB
762 Downloads
Ayrıntılar...