Thursday, Nov. 23, 2017

İSTİNAT YAPILARI PROJE ESASLARI

Şubemize denetime getirilen İstinat yapıları projelerinde aranacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

ISTINAT YAPILARI HESAP VE PROJELENDIRME ESASLARI

1 – Büyükşehir onaylı zemin ve temel etüt raporu (asli)

2 – İstinat Yapısı Hesaplarında ;

a )
– Kayma Kontrolü
– Devrilme Kontrolü
– Tasıma Gücü Kontrolü
– Toptan Göçme Kontrolü tahkikleri yapılmalıdır.

b) İstinat Yapısı arkasında zemin itkisi ile beraber yoldan veya komsu parselden gelebilecek yapı yükleri( ilave sürşarj yükleri) varsa kademelendirmeden dolayı olabilecek zemin itkilerime dikkate alınmalıdır.

3 – İstinat Yapısı Projeleri  pafta olarak vaziyet planı kesitlerinde belirtilen parsel kotları ve yapı hafriyat kotları dikkate alınarak hazırlanacak olup;

a ) Proje kapağı bilgileri doldurulacaktır.
b ) Duvarlara ait vaziyet planı (1/50 ölçekte) çizilecektir.
c ) Detay çizimleri (1/10-20 ölçekte) hazırlanacaktır.
d ) Duvar yüzey görünüşü çizilecek ve drenaj sistemi islenmiş olacaktır.

4 – İstinat yapıları Hesap ve Projeleri:

–         TS 7994/Şubat 1990 “ zemin dayanma yapıları, sınıflandırma, özellikleri ve projelendirme esasları”
–         TS 8853/Şubat 1991 “Yamaç ve şevlerin dengesi ve hesap metotları – zeminde”
–         TS ENV 1997-1/Nisan 2000 Jeoteknik tasarım- Bölüm 2 : Genel Kurallar (EUROCODE 7) Bölüm 8 : İstinat yapıları

Standartlarına uygun olacaktır.