Wednesday, Oct. 18, 2017

İMO’DAN KARAYOLLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE TEPKİ

08 Temmuz 2010

|

Yer:

İMO’DAN KARAYOLLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE TEPKİ

İMO’NUN TÜM ŞUBELERİNDE KARAYOLLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Merkez Yürütme Kurulu’nun karayollarının özelleştirilmesiyle ilgili hazırladığı basın açıklaması, 26 şubede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tüm şubelerde aynı anda yapılan basın açıklamasını, Bursa şubesi adına Yönetim Kurulu yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6001 sayılı kanun ile mühendisliğin uygulama alanlarının daraltıldığı belirtildiği basın açıklamasında söz konusu kanunun mühendisleri güvencesiz çalışmaya mahkûm ettiği belirtildi.

Yeni kanun ile karayollarında özelleştirmenin önünün açılmak istendiği ifade edilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ bir yandan karayollarımızda gerçekleştirilmesi düşünülen özelleştirmelerin önünü açarken, diğer yandan mühendislik mesleğinin uygulama alanlarını daraltmaktadır. Kanunun hedefi bellidir. Ulusal değerleri özelleştirme adı altında ulusal, uluslar arası büyük sermaye gruplarına peşkeş çekmek ve mühendislik mesleğinin kamusal düzeydeki uygulama alanlarını daraltarak mühendisleri güvencesiz çalışmaya mahkûm etmek.”

Yasanın 33. Maddesine atıfta bulunarak, orman arazilerinin satışı kolaylaştırıldığı ileri sürüldüğü basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Yasanın 33. Maddesi’nde; Bedeli ödenmek şartıyla, gerçek ve tüzel kişilere Orman Bakanlığı’nca izin verilebilir denilerek orman arazilerinin satışı kolaylaştırılmış, kamu arazilerinin ve orman alanı üzerinde bulunan kamu tesislerinin özelleştirilmesinin yolu açılmıştır. Aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne orman arazilerini istediği gibi kullanma yetkisi getirilmiştir ki, İstanbul’da üçüncü Boğaz Köprüsü güzergâhının belli olmasıyla başlayan talanda dayanak hazırlanmıştır.”

Basın açıklamasının sonunda, “İnşaat Mühendisleri Odası kamusal sorumluluğu gereği adı geçen kanuna itiraz etmekte, toplumsal çıkarları savunmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurmaktadır” denildi.

 

 

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa