Tuesday, Sep. 19, 2017

İMO BURSA ŞUBESİ BAŞKANI NECATİ ŞAHİN; “İMAR YASASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİK BELEDİYELERCE UYGULANMIYOR”

24 Aralık 2010

|

Yer:

İMO BURSA ŞUBESİ BAŞKANI NECATİ ŞAHİN; “İMAR YASASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİK BELEDİYELERCE UYGULANMIYOR”

NECATİ ŞAHİN, “YEREL YÖNETİMLER, YAPI KULLANMA İZNİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRAN YASAL DÜZENLEMEDEN HABERSİZ”

BAŞKAN ŞAHİN, “VERGİ VE SGK BORCU, ARTIK YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI İÇİN ENGEL DEĞİL”

BAŞKAN ŞAHİN, “BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANIMIZA DA YAŞANAN SIKINTILARI AKTARDIK”

BURSA/ İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinde yapılan değişikliğin belediyeler tarafından uygulanmamasını eleştirdi.

17 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’nin 27435 numaralı sayısında da yayınlanan düzenleme, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare tarafından tutulacak bir zabıtla binanın tamamlandığının tespit edilmesini ‘Yapı Kullanma İzni’ alınması için yeterli hale getirmişti.

İMO Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, 5940 sayılı İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına rağmen, yerel yönetimlerin hala bu düzenlemeden habersiz hareket ettiğini açıkladı.

Önceki mevzuata göre, Yapı Kullanma İzni alınması için vergi ve SGK ilişiğinin kesilmesinin yanı sıra, diğer sorumlulukların yerine getirilmesi şartının arandığını belirten Necati Şahin, bu yükümlülüklerle ilgili ilişik kesme belgeleri alınmadan yapı kullanma izni verilmediğini hatırlattı.

Şahin, 17 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de de yayınlanan düzenlemeyle artık, Yapı Kullanma İzni için gerekli olan vergi ve SGK ile ilgili sorumlulukların yerine getirildiğine dair ilişik kesme belgelerinin aranmaması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Şahin; “Yapılan düzenlemeyle yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare tarafından tutulacak zabıtla binanın tamamlandığının tespit edilmesi yeterli. Bu çok olumlu bir gelişme. Ama ne yazık ki ruhsatı veren kurumlarımız hala eski mevzuata göre işlem yapıyor” dedi.

İMO Bursa Şubesi olarak belediyeler, sanayi bölgeleri, İl Özel İdaresi gibi ruhsat veren kurumlara bu kanunda yapılan değişikliklere göre uygulama yapmaları konusunda bilgilendirme yazıları gönderdiklerini belirten Şahin, “Yapı Kullanma İzni önündeki engellerin kaldırılmasına öncülük eden Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın Mustafa Demir’le görüşerek yaşanan sıkıntıları aktardık. Yerel yönetimlerin yeni yasayla bağdaşmayan uygulamalarını paylaştık. Kendileri de bu yasanın uygulanmasın önünde hiçbir engel olmadığını belirtti. Hem yasa değişikliğinin hazırlanmasında gösterdiği çaba ve hem de uygulanmasında gösterdiği duyarlılık nedeniyle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oda olarak toplum ve birey için sağlıklı bir fiziksel çevre oluşturulması adına çaba göstermeyi ana hedef belirlediklerini aktaran Necati Şahin açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülke ve kentimizin yapılaşması, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olmasının sağlanması, 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre gerçekleşmektedir. Bu kanuna göre; kentin geleceğinin planlanması, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermek suretiyle yapılaşmanın düzenlenmesi, denetlenmesi, kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesi ve sonuçta plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun bir kent oluşturulmasında yetkili ve sorumlu yerel yönetimlerimizdir.

İşleyişteki eksiklik ve aksaklıklar zaman içerisinde tespit edilerek gerekli yönetmelik değişiklikleri yapılmaya çalışılmıştır. Kentimizdeki mevcut yapıların bir kısmı tamamen kaçak olup, diğer bir kısmı ruhsatlı olarak yapıldığı halde bazı sebeplerden dolayı yapı kullanma izni alınamamıştır. Ruhsat ve eklerine uygun olmasına rağmen yapı kullanma izni alınamamış bu tür yapılarla ilgili İmar Kanunu’nun 28. maddesi değiştirilerek bir takım kolaylıklar getirilmiştir. Özellikle kat karşılığı sözleşme yapılmak suretiyle müteahhitler tarafından inşa edilen ancak vergi ve sigorta primi ödenmediği için yapı kullanma izni alınmamış bu tür yapılarla ilgili bu kanun değişikliği işletilerek, ilgili kurumlarca yapı kullanma izni verilmelidir”

İMO Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, “Kanunen yapı kullanma izni verilmesi gerekirken, müteahhit firmanın SGK ve vergi borcundan dolayı kullanma izni alamayan yapılar nedeniyle sayıları 100 bin’leri bulan vatandaşlarımız ile yapıyla ilintisini kesemeyen mimar ve mühendislerin mağduriyeti bir an evvel giderilmelidir” çağrısında bulundu.

 

 

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa