Tuesday, Sep. 26, 2017

BURSA’DAKİ YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN, YANLIŞ KARARLARLA KAPATILMASI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTURDUĞU KAOS

22 Ocak 2013

|

Yer:

BURSA’DAKİ YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN, YANLIŞ KARARLARLA KAPATILMASI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTURDUĞU KAOS

“BURSA’DAKİ YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNİN, YANLIŞ KARARLARLA KAPATILMASI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTURDUĞU KAOS”

 

TÜRKİYE GENELİ

BURSA

Denetlenen İnşaat Alanı

346.114.566 m2

15.869.900 m2

İş Adedi

             214.788 adet

        13.301 adet

Yapı Denetim Kurumu Adedi

 1.499 adet

              54 adet

Yapı Denetim Kurumunda Çalışan Teknik Eleman Sayısı

               50.153 kişi

        2.123 kişi

Kanunun uygulanması için ilgili bakanlık tarafından yapı denetim uygulama yönetmelikleri düzenlenmiştir. Bu yönetmelikler birçok defa ilgili bakanlık tarafından değişikliğe uğratılarak geçiş süresi tanınmadan yapı denetim kuruluşları mağdur edilmiştir.29.06.2001 tarih 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında kanun ile 19 pilot ilde yapı denetimi uygulanmaya başlandı. Kanunun amacı “Can ve mal güvenliğini teminen imar planına fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetim sağlamak ve yapı denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Örneğin 5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde 720.000 m2 denetleme sorumluluğu 360.000 m2’ye düşürülüp; 360.000 m2’den fazla inşaat sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaları engellenerek haksız rekabete yol açılmıştır.

Bakanlığın yaptığı araştırmalar ve istatistikler sonucu yapı denetimin 19 pilot ilde uygulanmasının %92 oranında başarılı olduğu ortaya çıkmış ve 01.01.2011 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya başlanmıştır.

Yapı denetim kuruluşları bağlı olduğu kanunun amacına uygun olarak; mevzuat, yönetmelik ve standartlara uygun yapıların yapılmasını sağlayarak BURSA özelinde başarısını kanıtlamıştır.

Yapı denetim kuruluşlarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimler sonrasında hazırlanan komisyon raporları yapı denetim kuruluşlarına ağır bedeller ödetmektedir.  Şöyle ki 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanıyla Bursa’da faaliyet gösteren 54 yapı denetim kuruluşundan 9 tanesi değişik sürelerde faaliyet durdurma cezası almıştır.

Hem Yapı Denetim hem de müteahhit firmanın hataların giderilmesi için gerekli hassasiyeti göstermelerine rağmen çözümden ziyade haketmeyen firmaların kapatılması kararının verilmesini orantısız güç kullanımı ve hak edilmeyen bir ceza olarak görmekteyiz.

İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından alınması gereken tedbirler konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uhdesinde olup; bu konu ile ilgili yapı sahibi ve müteahhitler muhatap kabul edilmektedir. Yapı denetim hakkında kanun ile yapı denetim kuruluşlarına uyarı görevi verilmiştir. Fakat iş güvenliği tedbirlerinin kısmen eksik alındığı gerekçe gösterilip yapı denetim firmaları kapatılarak yargısız infaz yapılmıştır.

Tadilatla çözülebilecek hataların proje ve eklerine uygun  olmadığı gerekçesiyle firmalar için kapatma kararı verilmesi; teknik anlamda tölere edilebilecek; düzeltilebilir imalatların eksik olarak denetim raporlarına yansıması ve Yapı Denetim firmalarının kapatılmasına gerekçe gösterilmesi inşaat sektörü ve meslektaşlarımız için çok vahim sonuçlar doğurmuştur. Şöyle ki;

Bursa’da 9 adet yapı denetim kuruluşunun kapatılması sonucunda;

  • 3.580.000m2 inşaat alanı
  • 2472 adet inşaat
  • 2472 adet yapı sahibi
  • 2472 adet müteahhit
  • 2472 adet şantiye şefi
  • 251 adet yapı denetimde görevli teknik personel
  • 34 adet yapı ruhsatı veren kurum

kaosa sürüklenmiştir.

Öncelikle bütün inşaatlarla ilgili fesih seviye tespitleri yapılacak ve inşaatlar mühürlenip durdurulacak, ilgili idarelerin yapı sahiplerine yeni yapı denetim firması bulması için tebligat yapılması, seviyesi ilerlemiş ve özellikle bitmeye yakın olan işlerin diğer firmalarca alınmaması sonucu yapı sahipleri ciddi anlamda mağdur olmaktadır. Taşıyıcı sistemi devam etmekte olan işlerde ise imalatı yapan yüklenici ve çalışan ekiplerin iş programları aksamakta, sistemin normale dönmesi için geçen birkaç aylık süre içerisinde çok ciddi ekonomik kayıplara uğramaktadır.

Yapı Denetim firmaları açısından, çok ciddi bütçe ve emekle oluşturulan kontrol ekibinin yapı denetim firmasının bir anda işsiz kalması ve mali dengesinin alt üst olmasıyla kurumsal kimlik, tecrübe ve birikimleri yok olmaktadır.

Bu maddi kayıpların yanında çok daha vahim olan, yıllarını bu meslek ve sektör için adamış meslektaşlarımızın ‘Görevi Kötüye Kullanmak‘ gerekçesi ile adli soruşturma ile karşı karşıya kalması onur kırıcı bir davranıştır.

Bütün bu sorunlar proje ve eklerine uygun olarak devam eden 2472 adet iş içerisinden ‘9’ adet iş nedeni ile kaynaklanmakta olup 3194 sayılı imar kanunda kaçak olarak yapımına başlanan inşaatın imar kanununa aykırılığı yok ise bir aylık ruhsatlandırma süresi tanımaktadır.

Buna istinaden denetim yapan ekiplerin denetim raporları hazırlanırken yukarıda belirtilen sıkıntıları göz önünde bulundurmaları, raporlarını bu doğrultuda tanzim etmeleri ve il yapı denetim komisyonunda incelenen raporların bu doğrultuda değerlendirilmesi ve komisyon toplantılarına oda temsilcilerinin ve yapı denetim birliği temsilcilerinin katılımının sağlanması gerekliliği bu olayla birlikte ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede sonuç olarak; mevcut oluşturulan komisyon raporlarına istinaden yapı denetim firmalarının kapatılmaları durdurulmalı, haksız yere ceza alan firmaların yetkileri derhal iade edilmeli,  sektörümüzde ciddi kaos yaratan bu olayların yaşanmaması için derhal cezai müeyyide maddeleri kanunla revize edilmelidir.

 

İMO BURSA ŞUBE
YÖNETİM KURULU 

İlgili Haberler

DURDURMA, KAPATMA VE PARA CEZASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ SEMİNERİ
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ VE TEKNİK BİLGİ

About Author

@imobursa