Tuesday, Sep. 26, 2017

BURSA ULAŞIM ANA PLANI’NIN GELDİĞİ SON NOKTA…

19 Haziran 2012

|

Yer:

BURSA ULAŞIM ANA PLANI’NIN GELDİĞİ SON NOKTA…

– T1 TRAMVAY HATTI DAYATMA BİR PROJEDİR.

– NECATİ ŞAHİN, “ BURSA ULAŞIMINA ÇÖZÜM DEĞİL PROBLEM GELİYOR.”

– NECATİ ŞAHİN, “İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE ULAŞIM ANA PLANI TAMAMLANMADAN T1 TRAMVAY HATTI SÜRECİNİN BAŞLATILMASI YANLIŞTIR”

BURSA –İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Necati Şahin, il çevre düzeni planı ve ulaşım ana planı tamamlanmadan mikro düzeyde uygulamaların doğru olmayacağını söyledi.

İMO Bursa Şubesi, Bursa Hafif Raylı Sistem ve tramvay projelerinin neden olduğu olumsuz sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını artırmak ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla “Bursa Ulaşım Ana Planı’nın Geldiği Nokta” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Kent Meydanı, Stadyum, Altıparmak ve Heykel’e kadar yapımı düşünülen olası T1 Tramvay hattının, şehir ulaşımına vereceği zararlara dikkat çekildi.

T1 HATTI BURSA’NIN YARASI OLUR

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Şahin, Stadyum, Altıparmak kesişmesi, Timurtaşpaşa Kavşağı, Heykel, İnönü Caddesi, Gazcılar Caddesi, Kent Meydan’ı kesişmelerinde yapımı düşünülen T1 hattının ise ciddi sıkıntılara yol açacağının ve ulaşımda Bursa’nın kanayan yarası olacağının altını çizdi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü :

“Şu an yapılmakta olan Bursa Ulaşım Ana Planı ile 1992 yılında yapılan plan ciddi çelişkiler içermektedir. Dışarıdan dayatmalarla müdahale edilerek maalesef ulaşım planlaması, plan olmaktan çıkarılmıştır. Biz tramvaya karşı değiliz, ancak yüzde 8’inin üzerindeki eğimli bölgelerde tramvayın riskli olduğunu defalarca dile getirdik.”

İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin, Yeterli fizibilite çalışmaları yapılmadan, ulaşımla ilgili alelacele kararlar vermenin sağlıklı sonuçlar doğurmayacağını belirtirken “Bilimsel ve teknik altyapıdan yoksun kararlar, şehrin geleceği açısından istenmeyen durumlara yol açar. Bursa’daki ulaşımla ilgili planlamalarda, raylı sistemden, deniz ulaşımına, teleferik sisteminden, hava ulaşımına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmelidir. Ancak Bursa’da, 1/100000’lik İl Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan ulaşım ana planı, ulaşım ana planı tamamlanmadan da T1 tramvay hattı süreci başlatılmıştır” dedi.

T1 HATTI CİDDİ HUKUKİ YANLIŞLIKLAR İÇERMEKTEDİR.

Bursa Ulaşım Ana Planı bitmeden T1 hattı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alındığını söyleyen Necati Şahin, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkmış olan T1 hattı ile ilgili planlama süreci devam etmekte olup anıtlar kurulu onayı beklenmektedir. İmar süreci tamamlanmadan T1 tramvay hattının 25 Haziran 2012 tarihinde yapım ihalesi yapılacaktır.” diye konuştu.

T1 hattı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 1/25000, 1/5000 ve 1/1000’lik planların aynı anda çıkartılarak planlama ilkelerine aykırı hareket edildiğini ifade eden Şahin, ”T1 Tramvay hattı BUAP’ın sonucu olmayıp meclis kararı alınarak ulaşım ana planına veri olarak girilmiştir. Dolayısıyla T1 tramvay hattı planlama süreci, ciddi hukuki yanlışlıklar içermektedir.” dedi.

KAPASİTE KULLANIMI DÜŞTÜ

2002’de yüzde 76 olan Bursaray kapasite kullanım oranının 2010’da yüzde 35’lere kadar düştüğünü de aktaran Şahin, yapılmakta olan Ulaşım Ana Planı verilerine göre Bursaray’ın ulaşımdaki payının yüzde 8’lerde kaldığını dile getirdi.

İMO Başkanı Necati Şahin, şu anda 2,5 dakikada bir geçmesi gereken, ancak 10 dakikada bir geçen Hafif Raylı Sistem’de yaşanan işletme sorunlarının birçoğunun iyi planlanmadan yapılacak T1 Hattı’nda da yaşanacağını dile getirdi.

İstanbul Ulaşım AŞ’nin T1 Tramvay Hattı ile ilgili yaptığı “ T1 TRAMVAY HATTI UYGULAMA PROJE RAPORU” ile BUAP ( Bursa Ulaşım Ana Planı) ulaşım model sonuçları yolculuk talepleri ve güzergahları başta olmak üzere ciddi farklılıklar içermektedir diyen Şahin,  “Uygulama proje raporunda bu güzergahta 2013 yılında günde 304 bin yolcu talebi öngörülmekte ve bu yolcu talebi de bu güzergahtan olmayıp, tüm Bursa’nın her noktasından gelen yolcuları kapsamaktadır.” diye konuştu.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü, “T1 tramvay hattı dar bir bölgede özellikle taksi-dolmuşların taşıdığı yolcuların dışındaki kitleyi ilgilendirmeyecektir. T1 Tramvay Hattı dar bir bölgeyi kapsamakta ve bu güzergahta taşıyacağı maksimum yolcu sayısı da günlük 34 bin dir. T1 Tramvay Hattının, BHRS ve diğer toplu taşıma türleriyle herhangi bir entegrasyonu bulunmamaktadır. T1 hattına kentin muhtelif yerlerinden gelecek yolcuların, bu güzergaha olacak taleplerinin ne kadarını deplase edeceği belirsizdir.”

T1 Tramvay Hattının bugünkü projesiyle taksi-dolmuşların dışındaki hiçbir ulaşım türünü kaldırmaya ve Atatürk Caddesini yayalaştırma konusuna olumlu hiçbir etkisi olmayacağını söyleyen Şahin, otobüs hatları ve özel ulaşım araç trafiğinin de aynen devam edeceğini belirtti.

Necati Şahin yerel yönetimlerin daha katılımcı ve demokratik bir anlayışa sahip olmaları gerektiğini söyleyerek “Böyle noktasal ve kent içi ulaşımla entegre olamayacak tek yönlü bir hattın tekrar irdelenmesi gerekir. Yeterli fizibilite yapılmadan verilen kararlara artık dur denilmeli, bilimsel ve teknik altyapısı olan kararların, katılımcı ve şeffaf bir ortamda alınması gerekir “ dedi.

Şahin sözlerini şöyle tamamladı. “Sonuç olarak İMO Bursa Şubesi olarak özetlemeye çalıştığımız T1 hattı projesinin yapılmasının geri dönülemez bir yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bursa’da yaşayan bizler, yıllardır hayalini kurduğumuz ve yaya bölgesi olması zorunlu dediğimiz yolların bu şekilde işgal edilmesinden üzüntü duymakta ve ulaşım ana planı çalışmalarının dayatmalarla sulandırılmadan tamamlanarak uygulanmasından yanayız.

1992 yılında yapılan ulaşım etüdünde çıkan sonuçta olduğu gibi, Hafif Raylı Sistem’in delme tünel ile Merinos – Altıparmak – Atatürk Caddesi – Gökdere – Ankara Yolu hattının yapılarak, Atatürk Caddesi’nin yayalaştırılması ana hedefimiz olmalıdır.

Bu şekilde bölgedeki tarihi kent dokumuz da yeniden en iyi şekilde algılanacak ve önemli bir çekim merkezi olacaktır.” 

 

   

 

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa