Thursday, Nov. 23, 2017

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOL HARİTASI BASIN TOPLANTISI TAM METNİDİR

24 Temmuz 2012

|

Yer:

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOL HARİTASI BASIN TOPLANTISI TAM METNİDİR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOL HARİTASI

Ulaşım kentsel ve bölgesel alanları, işlevleri ile birbirlerine bağlayan bir durumu tanımlamaktadır ve somut olarak bir arazi kullanım biçimidir. Ulaştırma ise bu bağlantı üzerindeki her türlü aktarım hizmetidir. Temel gereksinimlerin aktarımını altyapı sağladığı için ulaşım hizmetleri bir gelişmişlik ölçütü olarak tanımlanabilir. Bu hizmete ilişkin alınan her türlü karar planlama ve onunla uyumlu bir politika çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ulaştırma hizmetinin temelinde ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı bir ulaşım sistemi yer almalıdır. Ulaşımın alt yapısını yollar, aktarma ve depolama alanları, istasyon ve terminaller, üst yapısını ise trafik oluşturmaktadır. 

Bursa konumu itibariyle İstanbul’dan Anadolu’ya bir geçiş aksı üzerindedir. Aynı zamanda önemli kentlerin bağlantı noktasını oluşturmaktadır. (İstanbul- Balıkesir-İzmir, Eskişehir-Balıkesir, Balıkesir-Kocaeli gibi)

Kent doğu-batı yönünde bir hat boyunca uzanmakta ve genellikle doğu-batı hattında büyüyerek lineer bir gelişim göstermektedir. Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişlemesinden sonra ana arterler doğu-batı ve kuzey yönünde daha da büyümüştür.

Bursa’da hızlı nüfus artışı, ulaşım isteminin artışını ve kentsel büyümeyi beraberinde getirmiştir. Artan ulaşım isteminin karşılanabileceği alternatif yolların bulunmayışı nedeniyle, Ankara-İzmir Devlet Karayolu, şehirlerarası trafiğe hizmet etmekle kalmayıp, kent içi ulaşımına da büyük ölçüde hizmet eden bir yol olmuştur. Bursa Çevre Otoyolu’nun tamamlanmasından sonra ise şehir içi ulaşım aksı görevini üstlenmiştir.

Kentimiz genelinde yaşanan ve gün geçtikçe katlanarak artan ulaşım sorununu çözmek adına Bursa Ulaşım Master Planı yapım çalışmalarına başlanmış, ancak plan hazırlanma sürecindeyken/tamamlanmamışken batçıklar, kavşaklar, tramvay hattı, hafif raylı sistem hattı vb. parçacıl ulaşım kararları verilmiştir.

Noktasal ulaşım kararları verilirken diğer yandan da kentin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında yer alan, fonksiyon ve büyüklük olarak ana ulaşım bağlantılarını oluşturan yolların kullanımda olmadığı tespit edilmiştir.

Bu yollardan bir tanesi kentin batı yönünde Mudanya yolu üzerindeki Filament Kavşağından başlayarak Akpınar, Hamitler, Yunuseli mahalle sınırlarından geçen ve Yunuseli Havaalanı’nın kuzeyinden geçen Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanan 40 m. lik yoldur.

40 m’ lik bu yol Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.07.1995 gün ve 150 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi nazım imar planında belirlenmiş, sayısallaştırılan ve Büyükşehir Belediyesinin 17.07.2008 gün ve 487 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında da yer almıştır. Aynı zamanda söz konusu yol yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 16.10.2008 gün ve 704 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli merkez planlama bölgesi nazım imar planında da yerini almıştır.

 

 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu

 

 

 

1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı

 

40 metrelik yolun uydu görüntüsü

 

40 m’lik YOL PROJESİ ÖN ETÜD BİLGİLERİ

 

         Yol Uzunluğu : 4 km

         750 m si Akpınar Mh., 1800 m si Hamitler Mh., 1450m si Yunuseli Mh. geçmektedir.

         Açılmış Mevcut Yollar : 300 m (1050 konutlar)+ 400 m (yunuseli toki) =700 m

         Yola Terk Edilmiş Kısım  : 1050m

         Hamitler Park Kısım: 400 m

         Kamulaştırılacak Kısım : 1850m

         Toplam Yol Uygulama Alanı : 178 880.51m²

         Uygulamaya Giren Parsel Alanları : 211 584,91 m²

         Kamulaştırılacak Parsel Sayısı : 99 Adet

         Bina Kamulaştırılacak Parsel Sayısı: 46 Adet

         Kamulaştırılacak Bina Sayısı : 142 Adet

         Toplam Bina Taban Alanları : 14 533,62 m²

          

         Kamulaştırılacak Parsel Alanları : 63 447,22  m²

         Toplam Bina  Alanları : 29 465,67 m² (Ort. 2 Kat Üzerinden)

Kamulaştırılacak parsel alanları (enkaz bedelleri dahil):~30Milyon TL

Yol yapım bedeli                                                                            :~10Milyon TL

Toplam Bedel                                                                                   :~40Milyon TL

Bu kapsamda, yapılaşma yoğunluğu fazla olan kentin batı kesimine yönelik, 17 yıldır imar planlarda öngörülen bu yolun kamulaştırma programına alınmadığı, yapım çalışmalarının başlamadığı görülmektedir. Bu sebeple ana arterler arasında ulaşımı sağlayacak 40 m genişliğindeki yolun, büyükşehir belediyesince bir an önce açılması, İzmir ve Mudanya yolundaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacaktır.

Aynı zamanda bahsedilen 40 m. lik yolun yapım çalışmaları başlanmazken, geçen yıllar içerisinde büyükşehir belediyesince Güney Servis Yolu, Dışkaya Toplu Konutlarına yapılan yol, Samanlı Bağlantı Yolu gibi tarım, orman ve doğal sit alanlarına müdahale eden, ovayı katleden yolların imar planlarında onaylanarak, yapım çalışmalarına başlanması önceliklerin tespitinde soru işaretlerine sebep olmaktadır.

Sonuç olarak; 17 yıldır imar planlarında olmasına rağmen yapılmayan başta bu yol olmak üzere diğer imar yolları da  ivedi olarak yapılmalıdır. Bursa ulaşımı açısından hayati önem arz ettiğini, yetkililerin önceliklerin tespiti konusunda bu önerilerimizin bir yol haritası olmasını temenni etmekteyiz. Kamuoyuna siz değerli basın mensupları aracılığıyla bu tür aydınlatıcı bilgileri vermeye devam edeceğiz.  

Saygılarımızla 

İMO Bursa Şubesi                                                  ŞPO Bursa Şubesi 

Yönetim Kurulu                                                          Yönetim Kurulu

 

İlgili Haberler

DURDURMA, KAPATMA VE PARA CEZASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ SEMİNERİ
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ VE TEKNİK BİLGİ

About Author

@imobursa