Thursday, Nov. 23, 2017

BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Halkın taleplerini karşılamak üzere, çeşitli yapı problemleri ile ilgili çözümler üretmek için yapılan incelemeler sonucunda verilen bilirkişilik hizmetleri kapsamında,

• Bilirkişilik raporlarının düzenlenmesi,
• Yapıların güvenliğinin incelenmesi
• Hakemlik ve Eksperlik Hizmetleri odamız tarafından verilmektedir.