Sunday, Oct. 22, 2017

BİLİME YATIRIM DEPREM ZARARINI ÖNLER

24 Mart 2008

|

Yer:

BİLİME YATIRIM DEPREM ZARARINI ÖNLER

PROF. DR. ERDAL İRTEM: “TÜRKİYE MÜHENDİSLİK ALANINA BÜTÇE AYIRMALI”

BİLİME YATIRIM, DEPREM ZARARINI ÖNLER

İRTEM: “TÜRKİYE’DE DEPREM KAYITLARI TUTULMALI”

BURSA- İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin BESOB’ta düzenlediği  “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Olan Binaların Doğrusal Olmayan Analizi” konulu panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Erdal İrtem, Türkiye’de yaşanan depremlerde meydana gelen ekonomik kayıplara karşılık çözüm önerilerinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal İrtem, son yıllarda özellikle kentsel alanlarda meydana gelen depremlerde yapılardaki hasarların çok büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu ve bu konuda yürürlükteki mevcut ülke yönetmeliklerinin sorgulanması konularında çalışmaların başladığını söyledi.

Prof. İrtem, deprem ile ilgili mevcut ülke yönetmelikleri irdelenirken, aynı zamanda geliştirilen mühendislik projelerinde geleneksel olanın esaslı tasarımına yönelik alternatif yaklaşımlar oluşturmanın zorunlu hale geldiğini vurguladı. “Bu amaçla başta ABD olmak üzere bir çok ülke yönetmeliklerinde ‘Yapıların Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirmesi’ni içine alan revizyon çalışmaları başlatılmıştır” diye konuşan İrtem, bu çalışmaların halen sürdürülmekte olduğunun altını çizdi.

İrtem, İMO Bursa Şubesi üyelerine yönelik düzenlenen seminerde depreme dayanıklı binaların performans kriterini esas alan yöntemlerin geliştirilmesi için hazırlanan projeleri anlattı. İrtem, dünya çapında meydana gelen büyük ölçekli depremlerde gelişmiş ülkelerin depreme daha dayanıklı yapılar inşa ettiğini söyledi.

Deprem kuşağı üzerinde bulunan birçok gelişmiş ülkenin muhtemel depremlere karşı donanımlı ve hazırlıklı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erdal İrtem, 1994 yılında Japonya’nın Kobe, 1998 yılında ise ABD’nin Los Angeles kentlerinde meydana gelen iki büyük depremi örnek göstererek, bu büyük ölçekli depremlerin Türkiye’de yaşanan depremler ile kıyaslandığında ortaya çıkan hasarın yanında oldukça hafif kaldığına dikkat çekti.

PROF. İRTEM “İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, UYGARLIK VE MEDENİYET MÜHENDİSLİĞİDİR”

“İnşaat mühendisliği, uygarlık ve medeniyet mühendisliği demektir. Bu açıdan inşaat mühendisliği çok ağır sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu düşünceden hareketle, biz inşaat mühendisleri olarak Türkiye için bu sorumluluk bilinciyle çalışmalıyız” diyen İrtem ayrıca doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemleri ve doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri ile ilgili Türkiye’de sistemli olarak deprem kaydı tutulması gerektiğini belirtti.

Deprem konusunda yapılacak olan bilimsel araştırmalar için yaşanan depremlerin sistematik biçimde kayıt altına alınmasının şart olduğunu dile getiren İrtem, gelişmiş dünya ülkelerinin bilimsel alanda ciddi bütçe planlamasına geçtiğini söylerken, bu bütçelerle birlikte depreme dayanıklı binaların projelendirilerek yaşama geçirildiğini ifade etti.

 

 

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa