Wednesday, Oct. 18, 2017

KAÇAK YAPI SAHİPLERİNE MÜJDE !!!

15 Mart 2009

|

Yer:

KAÇAK YAPI SAHİPLERİNE MÜJDE !!!

İMO : ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL ETTİĞİ YASAL DÜZENLEMENİN YENİSİ ZAMANINDA YAPILMADI”

KAÇAK YAPILARA KESİLEN PARA CEZALARI TAHSİL EDİLEMEYECEK”

BURSA – Yerel seçimler öncesinde kaçak yapılaşma çığ gibi artarken, İMO Bursa Şubesi, Anayasa Mahkemesi’nin, kaçak yapılara kesilen para cezaları ile ilgili iptal ettiği bir düzenlemenin ardından kanuni sürede yeni bir yasa çıkarılmaması yüzünden kaçak yapı sahiplerine adeta gün doğduğunu belirtti.

Bursa’yı saran kaçak ve çarpık yapılaşmaya çözüm aranırken, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kaçak yapılaşma kararının yerine, belirlenen süre içerisinde yeni bir yasa çıkarılmamasının şok etkisi yarattığını açıkladı.

İMO Bursa Şubesi, belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından kaçak yapılara 5 Mart 2009 tarihinden sonra para cezası kesilemeyeceğini ve daha önce kesilen cezaların da tahsil edilmeyeceğini bildirdi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin idareye geniş takdir yetkisi veren ve keyfiliğe neden olduğunu düşündüğü 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1.fıkrasının “Kaçak yapılara 500 TL’den 25 Bin TL’ye kadar para cezası verilir” bölümünü Anayasa’nın 2. ve 10. maddesine aykırı bularak 17 Nisan 2008 tarihinde iptaline karar verdiğini ve bu kararın 5 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 4 ay sonra yürürlüğe girdiğini, Yasa koyucunun tanınan sürede yeni yasal düzenleme yapmamış olması nedeniyle para cezasına ilişkin hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini açıkladı.

‘ENCÜMENLER KİTLENDİ’

Bu konuda kararın esasen alındığı tarih olan 17 Nisan 2008 tarihinden bu yana 1 yıla yakın süre geçmesine karşın ilgili bakanlık tarafından yeni bir hukuksal düzenleme yapılmamasını büyük bir ihmalkarlık olarak gören İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Bu duruma göre 2004 yılından bu yana Bursa ve ilçelerinde kaçak yapılara kesilmiş, 70 trilyona yakın para cezalarının tahsilinin imkansız hale geldiği ve yeni cezaların kesilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu kararla, 5 Mart 2009 tarihinden itibaren idare encümenlerinin para cezası kesme yetkileri ellerinden alınmıştır. Binlerce kaçak yapının yapıldığı Bursa, bu karardan en çok etkilenen ilimiz olacaktır. 17 Nisan 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin aldığı iptal kararının yerine yeni yasal düzenlemenin yapılmamış olması hem üzücü hem de endişe verici bir durumdur. İMO Bursa Şubesi olarak, Bursa Parlementerleri’nin bu konuya duyarlı davranarak yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

 

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa