Tuesday, Sep. 19, 2017

BESOB’TA ÜÇÜNCÜ RAUNT

15 Eylül 2010

|

Yer:

BESOB’TA ÜÇÜNCÜ RAUNT

BESOB’TA ÜÇÜNCÜ RAUNT

İMO BURSA ŞUBESİ VE ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İMO BURSA ŞUBESİ BAŞKANI NECATİ ŞAHİN,

“BURSA’YA KIYMAYALIM”

 BURSA / Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (BESOB) ve TOKİ işbirliğiyle, Kestel          ‘de gerçekleştirilen Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesiyle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında ortak basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, BESOB Sanayi Sitesi projesinin ilk olarak 6 Ocak 2009 tarihinde Bursa İl Genel Meclisi tarafından yaklaşık 600 hektarlık alana ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin onaylanması ile başladığına dikkat çekti. Onaylanan plan değişikliğiyle Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2009/634 esas ve 2009/1077 sayılı kararıyla plan değişikliği 10 Aralık 2009 tarihinde iptal edilmiş, ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Eylül 2009 tarih ve 539 sayılı meclis kararı ve 28 aralık 2009 tarih ve 801 sayılı meclis kararıyla600 hektar olan, alan yaklaşık 400 hektara küçültülerek tekrar onaylanarak yürürlüğe girdiği dile getirildi.

Küçültülerek onaylanan plan değişikliğine dava açılmış, açılan dava Bursa 1. İdare Mahkemesinde 2010/442 esas sayısı ile görüşülmeye devam etmekte olduğunu belirten Uyanık, diğer taraftan, İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Tema, Osmangazi ve Kestel Ziraat odaları tarafından plana altlık niteliğinde olan ve tarım alanlarının, tarım dışı kullanımına izin veren Bursa Valiliği Toprak Koruma Kurulu’nun 19 Kasım 2008 tarih ve 31 sayılı işlemi, 19 aralık 2008 tarih ve 33 sayılı işlemi hakkında açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi 2009/63 esas sayılı 24 haziran 2010 tarihli kararıyla ilgili işlemlerin yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

Uyanık, BESOB Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planı değişikliklerinden biri mahkemece iptal edilmiş, diğerine yönelik dava süreci devam etmekteyken ve bölgenin tarım dışı kullanımına olanak veren Bursa Valiliği Toprak Koruma Kurulu kararının mahkemece yürütmesi durdurulmuş iken, 16 Eylül 2010 günü (yarın) yapılacak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Besob Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları görüşülecek ve oylanacağını söyledi.

UYANIK, “BEN YAPTIM OLDU MANTIĞINDAN VAZGEÇİLMELİ”

Uyanık sözlerine şu şekilde devam etti: “Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak yapılmak istenen proje ile; tarım alanlarının,  su havzalarının ve sulama alanlarının kentsel kullanıma açılmasını, projenin mevcut sorunları çözmekte yetersiz kalmasını, taşınmak istenen esnafın bulunduğu bölgede ne tür bir dönüşüm yapılacağının düşünülmemiş olmasını, 5000 işyerinin taşınması öngörülmesine rağmen gerekli ulaşım planlamasının yapılmamış olmasını, projenin bölgedeki yapılaşmayı tetikleyecek olması gibi bilimsel, somut ve belgelere dayalı olarak ortaya koyduğumuz gerekçelerle yürütülen projeye başından beri karşı çıkmaktayız.

Biz sürecin ilk başından beri kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılmadan, ortak fikir üretilmeden, kent gündeminde tartışılmadan, bu büyüklükteki bir projenin BESOB Başkanı tarafından “ben yaptım oldu”mantığı ile yürütülmesine, bilimsel, nesnel ve somut gerçeklerin göz ardı edilerek, projeye karşı olmamızın tamamıyla siyasi ve çıkar ilişkileriymiş gibi kamuoyuna aktarılmasına karşıyız.

Projeye karşı olmamız tamamıyla bilimsel gerekçelere dayanan ve bu güne kadar yürüttüğümüz diğer çalışmalarda olduğu gibi kent ve kentliyi koruma, daha yaşanabilir bir Bursa yaratma ekseni çerçevesindedir” dedi.

UYANIK, “GELİŞMELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Uyanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin proje ilk olarak belediye meclisinde tartışılırken “ bizde bu hormonlu projeyi kucağımızda bulduk” şeklinde ifadesine dikkat çekti.  “Hormonlu proje”nin yargı kararlarına ve üst ölçekli planlarına ilişkin dava süreçlerinin devam etmesine rağmen meclis gündemine getirilerek onaya sunulduğunu belirten Uyanık,  “Biz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanından ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden, yargı kararlarına aykırı, bilimsel, teknik ve somut gerekçelerden uzak olarak hazırlanan BESOB Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı reddetmelerini talep ediyoruz” dedi.

Uyanık ayrıca, “Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve İMO Bursa Şubesi olarak bu katılımcılıktan, paylaşımcılıktan ve şeffaflıktan uzak olarak yürütülen Bursa Büyük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin gelişmelerin takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

ŞAHİN, “YER ALTI SU KAYNAKLARINA VE TARIM ALANLARINA ZARAR VERECEK!..”

Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İMO Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, çarpıcı örnekler vererek BESOB Sanayisi Sitesi projesini ele aldı. Şahin, projenin 2020 planlama ilkelerine tamamen aykırı olduğu dile getirerek, projenin özellikle DSİ’nin su havzalarına ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu bölgede olmasına dikkat çekti. Alaçam ve Uludağ ile ilgili valilik tarafından turizm alanları olması çalışmaları yapılırken böyle yanlış projenin yapılmasına anlam veremediklerini belirten Şahin, bu planlamanın 5403 sayılı toprak ve arazi kullanım kanununa aykırı olduğunu söyledi.  Şahin ayrıca DSİ’nin projeyle ilgili olumsuz yönde raporlarını da hatırlattı.

ŞAHİN, “BESOB PROJESİ SANAYİ SİTESİ DEĞİL RANT AMAÇLI SANAYİ BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK!..”

BESOB Sanayi Sitesi projesinin aslında tamamen rant amaçlı bir sanayi bölgesi projesi olduğunu belirten Şahin, proje için 12 bin esnaftan para toplandığını ancak 5 bin esnaflık bir sanayi sitesi yapılmasının neticelerini merak ettiklerini belirtti. 7 bin esnafın durumunun ne olacağını sorusunun cevabının olmadığını, devamının arkadan geleceğini kaydeden Şahin “ Proje etaplar halinde 12 bin esnaflık projeye dönüştürülecek. Proje tamamen rant amaçlı bir sanayi bölgesine dönüştürülüyor. Sanayi bölgesinin olduğu bir alanda konut ve alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarına da ihtiyaç olacaktır” dedi.

ŞAHİN, “İSTİMLAKLAR KAMU YARARI İLKESİNE AYKIRI”

BESOB Sanayi Sitesi projesinde gerçekleştirilen istimlakların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu savunan Şahin, devlet eliyle kamulaştırılan alanın daha sonra el değiştirmesinde kamu menfaatinin gözetilmediğini dile getirdi. Şahin, “Devlet olarak Hasan’dan istimlak ettiğiniz arazinin tapusunu Hüseyin’e devrediyorsunuz. Burada hiçbir kamu yararı ilkesi gözetilmiyor. Yapılan istimlakların kanuna aykırı yönde olduğuna dair açılan davalarda ciddi sıkıntılar olabilir” dedi.

ŞAHİN, “BESOB SANAYİ SİTESİ YANLIŞ BİR YATIRIMDIR”

BESOB Sanayi Sitesi projesinde200 metrekarelik bir dükkan için vatandaşlardan 4 bin TL alındığını, kalan miktarında TOKİ kanalıyla 20 yıl vadeye bölündüğüne dikkat çeken Şahin,  projeyi yatırım amaçlı düşünen esnafa Otonsansit örneğini verdi. Şahin, “Bir zamanlar Yalova Yolu’ndaki otomotiv esnafı için Ankara Yolu’nda yapılan Otosansit Sitesi’nde bugün 234 boş dükkân bulunmaktadır. Ayrıca bir tane bile otomotiv esnafı kalmamıştır. Aynı şekilde Küçük Sanayi Sitesi’nde de boş dükkânlar mevcuttur. BESOB Sanayi Sitesi içinde devlet TOKİ kanalıyla 1 milyar TL kaynak ayırmıştır. Bu para 20 yıl içerisinde vatandaşların cebinden çıkacak” dedi.

ŞAHİN, “METROPOLİTAN PLANLAMA VE ULAŞIM MASTER PLANI BEKLENMELİDİR”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek Bursa 1/100.000 ölçekli 2030 – 2050 Metropolitan Plan Çalışması, gerekse Ulaşım Master Plan Çalışmaları yapılırken, ulaşım ve kent planlamasını direkt olarak etkileyecek böyle bir projeye onay vermek çok ciddi bir çelişki ve yanlışlıktır. Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin sağ duyuları bu tarihi yanlışa geçit vermemelidir.

ŞAHİN, “BESOB SANAYİ SİTESİ SİYASİ BİR DAYATMADIR”

BESOB Sanayi Sitesi’nin yolunu açan Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğunun vicdanında projenin “sakat bir proje” olduğunun söyleyen Şahin, alınan kararların tamamiyle siyasi olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Bir kurum başkanının hayalinden başka bir şey değil” dediği BESOB Sanayi Sitesi projesinin takipçisi olacaklarını söyleyerek mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. BESOB Başkanı Arif Tak’ın bu projenin temeli için 10 dana keserim sözünü hatırlatan Şahin, “Umarız 10 tane dana kesilmez. Hem danalara hem de Bursa’ya yazık olmaz. Lütfen artık Bursa’ya kıymayalım” dedi.

 

    

İlgili Haberler

BAŞKAN ALBAYRAK: “GENÇ MÜHENDİS ADAYLARINA DESTEK OLACAĞIZ”
ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ
İMO BURSA ŞUBESİ TEKNİK GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

About Author

@imobursa